Raspis za finale „Kup Beograda – 2015“ Šahovski savez Beograda, oganizuje u vremenu od 20 do 25 aprila 2015. završno takmičenje za Kup Beograda 2015 godine. Takmičenje će se održati u hotelu „Slavija“ i sali ŠSB. Pravo učestvovanja imaju klubovi Premijer lige Beograda i klubovi/ekipe koje su to pravo stekle učestvujući u predhodno održanim kvalivikacijama.

Prijava ekipa može se izvršiti u kancelariji ŠSB, uz istovremeno podnošenje i osnovnog sastava. Osnovni sastav od osam igrača (4 + 4), je po slobodnom izboru. Prijavljeni klubovi, da bi ostvarili pravo učešća na ovom takmičenju, moraju biti registrovani za 2015 godinu pri ŠS Beograda. Bliže informacije u vezi takmičenja za Kup Beograda, mogu se dobiti u kancelariji ŠSB lično ili na telefon: 26-56-846 Šahovski savez Beograda.

Оставите одговор