Na više godišnji zahtev i incajativu više klubova Zonske lige Beograda da se u ovoj ligi promeni sistem takmičenja UO ŠS Beograda je na sednici održanoj 27.05.2015, doneo odluku da Takmičarska komisija pripremi predlog o promeni sistema tamičenja u ovoj ligi i da se dostavi svim klubovima Zonske lige Beograda za 2015. godini na izjašnjavanje. Komisija je uradila svoju verziju i daje sledeći:

PREDLOG

Prihvatajući incajativu više klubova Zonske lige Beograda da se promeni sistem u ovoj ligi takmičenja i ukine grupe „A“ i „B“, čime bi se na kraju takmičenje izbeglo i razigravanje za ulazak u viši rang Predlaže da se počev od takmičarske 2016.godine, umesto Zonske lige sa dve grupe „A“ i „B“,formiraju dve lige sa po 10 klubova. Samom promenom ukinuo bi se naziv Zonske lige i dobile bi se dve nove lige pod nazivom: Prva liga Beograda i Druga liga Beograda, a dosadašnja Beogradaska liga dobila bi naziv Treća liga Beograda. Prva i Druga liga Beograda formirale bi se na osnovu plasmana u Zonskoj ligi Beograda za 2015.godinu.

Prvih pet klubova iz grupa „A“ i „B“ činili bi Prvu ligu Beograda, dok bi drugih pet slabije plasiranih klubova iz grupa „A“ i „B“ činilo Drugu ligu Beograda. Posle ovgodišnjeg razigravanja dve najbolje ekipe išle bi kao i do sada u viši rang (Kvalitetnu ligu), ali bi njihova mesta popunile dve ekipe koje su ispadnu iz Kvalitetne lige Beograda. Po jedna poslednje plasirana ekipa iz dosadašnje Zonske lige iz obe grupa prelaze u niži rang takmičenja, a njihova mesta popunjavaju dve prvo-plasirane ekipe iz dosadašnje Beogradske lige, koja bi se po ovom predlogu u nosila naziv Treća liga Beograda. Sa ovom promenom ukida da se dosadašnje razigravanje, a u ovako rangiranom takmičenju počevši od Premijer lige kao najvišeg ranga, pa do Treće lige Beograda, kao najnižeg ranga, svaki klub će odmah po završetku takmičenja i konačnog plasmana u ligi, znati i eventualni plasman u viši ili niži ranag takmičenja.

Što se tiče Treće lige Beograda, kod nje bi eventualno samo sam sistem takmičenje mogao biti promenljiv (Berger ili Švajcarac) jer je u direktnoj zavisnosti od broja ekipa koje učestvuju u takmičenju. Ukoliko ima 10 ekipa ili manje igaralo bi se po Bergeru. Ako broj prijavljenih ekipa bude više od 10 igralo bi se po švajcarskom sistemu, ali ne manje od 7 kola, a ako bude više od12 ekipa igralo bi se 9 kola, što bi se unapred odredilo Pravilnikom pre samog početka takmičenja. UO ŠS Beograda je na zahtev Komisije za omladinski šah i više klubova iz viših liga doneo odluku da se u ovoj ligi već u 2015 godini, klubovima koji se takmiče u višim ligama omogući takmičenje drigih ekipa pod imenom tog kluba. Ove ekipe igrale bi van konkurencije i ne bi imale pravo na plasman u viši rang takmičenja.

Komisija predlaže da se odluka dopuni sa sledećim tekstom:  Klub koji prijavi II ekipu za takmičenje u ovoj ligi mora obavezno da svake godine pre početka takmičenja dostavi spisak od najmanje 12, a najviše 16 igrača koji bi nastupali za ekipu u toj godini. Igrači koji su na ovom spisku nemaju pravo nastupa u ligi za prvu ekipu kluba u toj kalendarskoj godini.  Takmičarska komisija predlaže da je klub u obavezi da u ovaj spisak ima i najmanje tri omladinca ili omladinki uzrasta do 16 godina i mlađe koji bi igrali na 7 i 8 tabli. U slučaju da klub nema takvih igrača gubio bi partije na tim tablama kontumacijom. Primena ovog člana važila bi od 2016 godine Prihvatajući ove predloge ispunio bi se zahtev klubova da se i u ovoj ligi igra 9 kola, kako bi mogli ispuniti zahtev za osvajanje kategorije ili titule MK. Rezervacijom 7 i 8 table, isključivo kao omladinske table, pružila bi se mogućnost da veći broj mladih učestvuje u takmičenju.

Sve primedbe ili predloge treba dostaviti pismenim putem ili mejlom kancelariji ŠSB najkasnije do 3 septembra 2015. Šahovski savez Beograda

2 Replies to “Predlog izmene sistema takmičenja”

Оставите одговор