R A S P I S
10. KADETSKOG FESTIVALA ŠAHOVSKOG SAVEZA SRBIJE
Termin, mesto i pravo nastupa Šahovski savez Srbije u saradnji sa HTD „Šumarice“ organizuje 10. kadetski festival ŠS Srbije u šahu u vremenu od 30. aprila do 8. maja 2016. godine u hotelu „Šumarice“ u Kragujevcu. U okviru Festivala održaće se sledeća takmičenja:
– 30 april – 1. maj – Kadetsko prvenstvo Srbije u ubrzanom šahu
– 2. maj – Kadetsko prvenstvo Srbije u brzopoteznom šahu
– 2 – 8. maj – Kadetsko prvenstvo Srbije (7 dana, 9 kola)
– 7. maj – Kadetsko prvenstvo Srbije u rešavanju šahovskih problema

Takmičenja se održavaju u šest starosnih grupa i to:
– do 8 godina rođeni 2008. godine i mlađi
– do 10 godina rođeni 2006. godine i mlađi
– do 12 godina rođeni 2004. godine i mlađi
– do 14 godina rođeni 2002. godine i mlađi
– do 16 godina rođeni 2000. godine i mlađi
– do 18 godina rođeni 1998. godine i mlađi

Direktno pravo nastupa na 10. kadetskom prvenstvu Srbije imaju:

– Po 10 prvoplasiranih takmičara sa prvenstva takmičarskih područja Centralne Srbije, Vojvodine i Beograda na turnirima u grupama od 10 do 16 godina. Takmičenja u grupama do 8 i do 18 godina su otvorena.
– Svi šahisti i šahistkinje sa titulom nacionalnog majstora i majstora FIDE, kao i svi koji se nalaze na zvaničnoj rejting listi FIDE.

Na 10. kadetskom prvenstvu Srbije mogu učestvovati i drugi mladi šahisti koji nisu nastupali u kvalifikacijama, ukoliko su bili objektivno sprečeni, po odobrenju Šahovskog saveza Srbije. Molbe se primaju u kancelariji ŠS Srbije najkasnije do 22. aprila 2016. godine na tel-faks (011) 3222-447 i 3222-448 ili na E-mail: serbiachess@gmail.com Takmičenja u ubrzanom i brzopoteznom šahu i rešavanju šahovskih problema su otvorena za sve zainteresovane.

Sistem takmičenja
Prvenstvo u svim kategorijama održava se po Švajcarskom sistemu u 9 kola (kompjutersko parovanje). Varijanta po kojoj se parovanje vrši kao i tempo igre biće regulisani Turnirskim pravilnikom i objavljeni pre početka takmičenja. Turniri u grupama do 14, 16 i 18 godina, u obe konkurencije, se rejtinguju.

Smeštaj učesnika i rezervacija
Za sve učesnike i pratioce obezbeđen je smeštaj u hotelu „Šumarice“. Cena jednodnevnog pansiona sa BTO za učesnike, roditelje, trenere i ostale pratioce u dvokrevetnom i trokrevetnim sobama, iznosi 2.490 dinara. Doplata za jednokrevetnu iznosi 350 dinara. Za rezervaciju smeštaja treba da se obrate hotelu „Šumarice“ na faks broj 034-300177 ili na e-mail: sumarice@sumaricedoo.com. Osoba za kontakt je Biljana Vujičić, šef recepcije. Kontakt: 034-336179, 336180, 063-1010551 i 063-1160315. Rok za rezervaciju smeštaja je ponedeljak 25. april 2016. godine. Za prvake udruženih saveza obezbeđen je smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelu „Šumarice“, 2. maja pre podne dolazak a odlazak 8. maja, po šest pansion dana.

Prijava i upisnine
Popunjen prijavni list za takmičenje, koji je sastavni deo ovog raspisa, obavezno se dostavlja i Šahovskom savezu Srbije na gore navedeni telefaks ili mejl, najkasnije do ponedeljka 25. aprila 2016. godine. Upisnina za sva takmičenja u okviru festivala iznosi 3.000 dinara. Za učesnike koji su smešteni u hotelu „Šumarice“ organizator odobrava popust od 1.500 dinara i za njih kotizacija iznosi 1.500 dinara.

Upisnine za svako takmičenje ponaosob iznose:
– Kadetsko prvenstvo Srbije 2.000 dinara (ako je smešten u hotelu ima popust od 1.000 dinara),
– Kadetsko prvenstvo Srbije u ubrzanom šahu 500 dinara
– Kadetsko prvenstvo Srbije u brzopoteznom šahu 300 dinara
– Kadetsko prvenstvo Srbije u rešavanju šahovskih problema – 200 dinara.

Plaćanje se vrši virmanski žiro račun Šahovskog saveza Srbije na tekući račun broj 170-1247-56 ili gotovinski na dan početka takmičenja. Tehnička konferencija za kadetsko prvenstvo u ubraznom i brzopozetnom prvenstvu obaviće se 30. aprila u 13.00 časova u sali hotela „Šumarice“. Tehnička konferencija za Kadetsko prvenstvo Srbije obaviće se 2. maja u 12,00 časova a svečano otvaranje u 16.00 časova u sali za igru posle čega će početi prvo kolo. Takmičari koji se blagovreno prijave a ne budu prisustvovali tehničkoj konferenciji i ne dođu do 30. aprila odnosno 2. maja do 14,00 časova, posle tog roka, biće parovani od drugog kola bez poena. Svečano zatvaranje, uručenje pehara, medalja i diploma obaviće se po završetku
takmičenja, a tačno vreme biće blagovremeno saopšteno.

Nagrade i prava
Za pobednike u svim grupama i kategorijama organizator je obezbedio pehare, a za troje prvoplasiranih medalje. Pobednici u svim starosnim grupama stiču pravo učešća na kadetskim prvenstvima Evrope i sveta. Sve što nije predviđeno ovim Raspisom, kao i eventualne izmene i dopune, biće sastavni deo Pravilnika takmičenja.

Važno:
Svi učesnici Kadetskog festivala obavezni su da organizatorima dostave potvrdu o izvršenom prvom medecinskom pregledu za 2016. godinu koji je obavezan po Zakonu o sportu.

ŠAHOVSKI SAVEZ SRBIJE
Obren Ćetković
v. d. predsednika

Оставите одговор