KUP BEOGRADA 2017 RASPIS – (kvalifikacije)

1. Šahovski savez Beograda organizuje kvalifikacije za Kup Beograda za 2017 godinu

2. Kvalifikacije se igraju dvokružno (domaćin gost), po sledećem rasporedu: I kolo: 22 i 23. aprila II kolo: biće određeno na sastanku predstavnika klubova

3. Pravo nastupa u kvalifikacijama imaju klubovi ili ekipe:

 Kvalitetne lige Beograda

 I, II i III lige Beograda

 Ekipe Radnih organizacija i Mesnih zajednica, sa teritorije Beograda

4. Takmičenje se igra na 4 table. Klubovi za ovo takmičenje mogu da prijave po dve ekipe. Klub koji prijavi dve ekipe, obavezan je da za drugu ekipu, preda spisak igrača pre početka takmičenja. Spisak ekipe mora se predati savezu ili neposredno sudiji pre početka meča, tj prilikom predaje sastava za prvi krug takmičenja ili predkvalifikacije.

5. Kada klub prijavi dve ekipe, igrači koji su na spisku druge ekipe nemaju pravo da u toku trajanja takmičenja prelaze iz jedne ekipe u drugu, niti se može spisak druge ekipe menjati ili dopunjavat, do kraja ciklusa takmičenja (finala) za kup Beograda, pa čak i pri ispadanju jedne od ekipa iz daljeg takmičenja

6. Ekipe radnih organizacija ili mesnih zajednica, moraju ispuniti uslov:

 Radne organizacije, imaju pravo samo na jednu ekipu i to isključivo sastavljenu od stalno zaposlenih radnika, što se dokazuju validno overenim sastavom ekipe,

 Mesne zajednice, imaju pravo samo na jednu ekipu i to isključivo sastavljenu od stalno nastanjenih žitelja na svojoj teritoriji, što se dokazuju validno overenim sastavom ekipe,

7. Za ekipe radnih organizacije ili mesnih zajednica, nemaju pravo nastupa igrači, koji su:.

 Registrovani za klubove Prve lige Srbije

 Registrovani za Premijer ligu Beograda

 Registrovani za klubove Prve lige Vojvodine i Centralne Srbije

8. Ako za ekipu radne organizacije ili mesne zajednice, nastupi igrač koji je registrovan za neki od klubova koji prpadaju ŠSB, on nema pravo da nastupi i za svoj matični klub sve do kraja ovog takmičenja, računajući tu i završni deo (fiinale).

9. Igra se po klasičnom Kup sistemu (na ispadanje). U zavisnosti od broja prijavljenih ekipa, utvrdiće se broj kola i eventualno broj slobodnih ekipa u prvom kolu. U koliko dođe do potrebe za slobodnim ekipama, proritet imaju ekipe iz višeg ranga takmičenja. Druga ekipa kluba bez obzira na rang takmičenja kluba, ne može biti slobodna u prvom kolu, osim u slučajevima kod uklapanja broja ekipa za sledeće kolo.

10. Za finilani deo plasira će se … ekipa ?

IZVLAČENJE PAROVA IZVRŠIĆE SE U Hotelu »Slavija« 18 APRILA 2017 g. u 18:30 čas. Prijava ekipa primaće se u kancelariji ŠSB do 18 aprila 2017 g. Sve informacije o takmičenju, mogu se dobiti u kancelariji ŠS Beograda lično ili na telefon : 26-56-846 Klubovi koji žele da učestvuju u takmičenju, moraju biti registrovani za 2017 godinu

Оставите одговор