RASPIS EKIPNOG ŽENSKOG PRVENSTVA BEOGRADA U ŠAHU ZA 2017 G.

Šahovski savez Beograda organizuje za svoje podru čje ekipno žensko prvenstvo za 2017 g. Pravo u češ ća imaju svi klubovi koji su registrovani za 2017 godinu.

Prijave ekipa koje žele da u čestvuju vrši se u ŠSB, li čno ili na telefon 26-56-846 svakog radnog dana. Sastanak predstavnika prijavljenih klubova održa će se u Hotelu „Slavija“,18 aprila 2017.(utorak) u 19:30 časova. Na sastanku predstavnika, bi će saopšten sitem takmi čenja, kao i ostali detalji u vezi samog takmi čenja.

Pobednik ovog takmi čenja sti če pravo u češ ća u Prvoj ženskoj ligi Srbije.

Оставите одговор