Правила игре

Правила шаха имају два дела:

– Основна правила игре и

– Правила такмичења.

Шаховску партију играју два противника који покрећу фигуре на квадратној плочи званој „шаховска табла“. Играч са фигурама светле боје (бели) чини први потез, затим играчи померају фигуре наизменично, такода играч који има тамне фигуре (црни) чини следећи потез. За играча се каже да је „на потезу“ кад је потез његовог противника „довршен“. Циљ сваког играча једовести противничког краља“под удар“ тако да противник нема на располагању правилан потез. За играча који то постигне каже се да је „матирао“ противничког краља и да је победио у партији. Није допуштено остављање властитог краља под ударом, излагање властитог краља нападу као и „узимање“ противничког краља. Противник чији је краљ матиран изгубио је партију. Ако је позиција таква да ниједан играч нема могућност матирања противничког краља, партија је нерешена.