Predlog izmene sistema takmičenja

Na više godišnji zahtev i incajativu više klubova Zonske lige Beograda da se u ovoj ligi promeni sistem takmičenja UO ŠS Beograda je na sednici…