Понашање играча за шаховском партијом

Играчи не требају чинити никакве радње које би нарушиле углед шаховске игре. За време игре, играчима је забрањено коришћење било каквих белешки, извора информација, савета или анализа на другој шаховској табли. Формулар се може користити само за записивање потеза, времена на сатовима, понуду ремија, детаља у вези рекламације и осталих битних података.

Играчи који су завршили своје партије сматрају се гледаоцима.

Играчима није дозвољено да напуштају „простор за игру“ без дозволе судије. Под „простором за игру“ подразумева се сала за игру, просторије за одмор, простор за освежење, део одређен по страни за пушаче и остала места које је одредио судија.

Забрањено је сметати противнику и узнемиравати га на било који начин. То укључује неосноване рекламације или неосноване понуде ремија.