Ponašanje igrača za šahovskom partijom

Igrači ne trebaju činiti nikakve radnje koje bi narušile ugled šahovske igre. Za vreme igre, igračima je zabranjeno korišćenje bilo kakvih beleški, izvora informacija, saveta ili analiza na drugoj šahovskoj tabli. Formular se može koristiti samo za zapisivanje poteza, vremena na satovima, ponudu remija, detalja u vezi reklamacije i ostalih bitnih podataka.

Igrači koji su završili svoje partije smatraju se gledaocima.

Igračima nije dozvoljeno da napuštaju „prostor za igru“ bez dozvole sudije. Pod „prostorom za igru“ podrazumeva se sala za igru, prostorije za odmor, prostor za osveženje, deo određen po strani za pušače i ostala mesta koje je odredio sudija.

Zabranjeno je smetati protivniku i uznemiravati ga na bilo koji način. To uključuje neosnovane reklamacije ili neosnovane ponude remija.