Зашто деца треба да играју шах?

Zašto deca treba da igraju šah?

Шах је игра богата симболичким функцијама и игра са високим степеном сложености и чврстим правилима. Чему шах може да научи децу? Kад почети и на који начин? Откријте какав позитиван утицај ова игра може да има на ваше дете.

Шах је игра богата симболичким функцијама у значењу те синтагме како је схвата развојна психологија или педагогија. Структурално то је игра са високим степеном сложеност и чврстим правилима.

Веза шаха и математике привукла је пажњу још класичних мислилаца епохе. Међу велемајсторима значајан број су математичари. Али постоји и сасвим друга страна приче… Педагоге је привукла чињеница да се међу велемајсторима шаха све више срећу… деца!

Шах из угла педагогије у функцији педагогије

Шах као део курикулума у образовању: данас преко 30 држава има шах у школским програмима – у Русији је то случај већ 40 година уназад. Xон Лок помиње шах у својим „Мислима о васпитању“ (као незаобилазног у формирању и васпитавању савршеног гентлеман-а); постоје већ дуго времена организовани напори да шах постане део образовања на свим узрастима. У Србији је шах факултативни предмет у ОШ. 1935 министар просвете Kраљевине Југославије препоручио је увођење шаха у тадашње јавне школе.

Kоје су користи од играња шаха?

 • Шах је моћно средство којим вежбамо решавање проблема (проблем ситуације);
 • Шах веома доприноси развоју дечјих когнитивних вештина (закључивање,дедукција, индукција…);
 • Шах учи децу вредностима озбљног рада;
 • Шах доприноси јачању самопоштовања кроз самоостваривање, самоизграђивање;
 • Шах чини да дете схвати личну одговорност за властите акције као и да мора да прихвати њихове последице;
 • Шах изграђује тимски дух, док истовремено јача индивидуалност;
 • Помаже деци при стварању и учвршћивању социјалних искустава јер шаховница (шаховска табла,поље) уствари, УОKВИРУЈЕ конфликтну ситуацију – тј. ствара услове за мирну, безбедну дискусију;
 • Утиче драстично на концентрацију, визуелизацију, антиципацију, одмереност, анализу, апстрактно мишљење, планирање, ангажује интуицију;
 • Помаже детету и учитељу (одраслом) да боље упознају једни друге кроз тренинг ситуације;
 • Шах чини дете паметнијим.

Kако учити децу игри шаха?

Пуно је дискусија и много идеја о томе како децу, нарочито млађу, уводити у шах. Главни проблем на почетку јесте како одржати ентузијазам и интересовање детета, док оно не развије вештине које су му потребне да ЗАИСТА почне да побеђује у игри.

Деца изгледа уче шах различито од одраслих: док ови други унапред разрађују стратегије, експертизе, фокусирајући се на детаљ преко кога долазе до општег плана, деца почињу игру више на глобалном нивоу, играјући интуитивно, што омогућује детету да рапидно шири своју базу знања. У шаху, слично као и у музици и математици претходно искуство није ограничавајући фактор, а врхунски домети су могући и код сасвим младих. Деца могу да уче шах већ са 3-4 године.

Ево неколико правила за ту сврху, проверених у пракси:

 • У почетку, играти са дететом једноставне завршетке, нпр. дати детету фигуре краља и даме, против краља. Могу се постепено додавати још неке фигуре. Ово не захтева од детета да предвиђа много потеза унапред.
 • Дати детету да решава ситуације типа мат у два потеза. Оне могу имати више фигура и више сложених комбинација, али са ограниченим бројем потеза.
 • Играње целе игре у комбинацији дете-дете или дете одрасли (на једноставном нивоу). Тако дете понекад може да осети задовољство победе или на крају бар неће бити „потучено до ногу“.

За случај кад дете игра са одраслим, искуснијим играчима (или са рачунарским програмом), ево још неколико начина да се задржи дететово интересовање:

 • дајте детету неке олакшице (форе). Временске олакшице (при којој дете има до 10 пута дуже време за игру) су, уопштено, боље него олакшице у вези фигура (када одрасли почињу игру без неких фигура), зато што се тако више изобличује игровна ситуација
 • током игре, обрните шаховницу једном или више пута. То може да се уради након одређеног броја потеза, или на захтев детета одређен број пута (2,3) током игре
 • примењујте правило такнуто-макнуто на одраслог играча
 • примењујте правило ундо мове за дете (али само једном за одређени потез)
 • Не треба намерно да поклањате победу детету. Горе наведене сугестије даће му шансу да победи у борби , али оно то мора да заслужи.

Учење деце шаху јесте нешто више него само учити дете да игра шах. Игра шаха је нешто између  уметности, науке и спорта.

Да ли се код вас у кући игра шах? Да ли га деца воле?

Аутор: Александар Миливојевић
Извор: www.pedagog.rs