Шаховски сат и употреба

Шаховски сат

Шаховски сат подразумева часовник који има два показивача времена, повезана заједно тако да у једном тренутку може да ради само један од њих. „Сат“ подразумева један од два показивача времена, „пад заставице“подразумева да је време додељено једном играчу истекло.

Пре почетка партије, судија одређује где ће сат бити постављен. У време предвиђено за почетак партије покређе се сат играча који има беле фигуре. Уколико ниједан играч није присутан, онда ће све протекло време тећи ће на терет играча који има беле фигуре до његовог доласка (осим ако правилник такмичења или судија не одреде другачије). Сваки играч који дође на партију са закашњењем већим од једног сата у односу на прописано време за почетак партије, изгубиће партију (осим ако правилник такмичења или судија не одреде другачије).

Сматра се коначним свака информација коју показује сат ако на истом нема никакве очигледне неисправности. Шаховски сат са очигледном неисправношћу биће замењен. Судија ће заменити сат и учиниће своју најбољу процену приликом одлучивања колико ће времена показивати замењени шаховски сат.

У сали за игру, дозвољени су екрани, монитори или демонстрационе табле које показују тренутну позицију на шаховској табли, потезе и број одиграних потеза, као и обични сатови који такође показују број потеза. Међутим, играч не може извршити рекламацију засновану једино на информацији приказаној на тај начин.

Заставица на сату

Сваки показивач времена има „заставицу. Одмах након „пада заставице“, одредбе које се тичу времена за размишљање морају бити испуњене.

Сматра се да је играчу пад заставице кад судија запази ту чињеницу, или кад било који од играча то исправно рекламира.

Ако су обе заставице пале, и није могуће установити која је пала прва, онда ће се, или партија наставити уколико се то деси у било ком периоду партије изузев задњег периода, или ће се партија прогласити ремијем ако се то деси у периоду у којем сви преостали потези морају бити завршени.

Време за размишљање

При употреби шаховског сата, сваки играч мора одиграти минималан број потеза у једном додељеном периоду времена, и/или му може бити додељено додатно време после сваког потеза. Све ово мора бити унапред одређено. Време које је играч уштедео у једном периоду, додаје се времену које има на располагању у следећем периоду, осим када се ради о додељивању времена за сваки потез („временско одлагање“ — енгл. тиме делаy). У начину „временско одлагање“, оба играча добијају „главно време за размишљање“. Сваки од играча такође добија и „фиксно екстра време“ за сваки потез. Одбројавање главног времена почиње након што је истекло фиксно време. Под условом да играч заустави свој сат пре истека фиксног времена, главно време за размишљање неће се променити, независно од тога колико је фикног времена искоришћено.

Играч губи партију ако не одигра прописани број потеза у додељеном времену, сем у случајевима када је партија завршена. Међутим, партија је реми уколико је позиција таква да противник не може матирати играчевог краља било којим низом исправних потеза, чак и при „крајње невештој игри“.

Ако се догоди нека неправилност, и (или) фигуре треба вратити на претходну позицију, судија ће уз своју најбољу процену одредити времена која ће показивати часовници. Он ће, такође, ако је то потребно, подесити бројач потеза на сату.

Употреба шаховског сата

У току партије сваки играч ће, пошто одигра свој потез на табли, зауставити свој сат и покренути противников сат. Сваком играчу увек мора бити омогућено да заустави свој сат. Његов потез не сматра се завршеним све док то не учини, осим оако се тим потезом завршила партија. Време између повлачења потеза на шаховској табли, зауставњања свог часовника и покретања часовника противника, сматра се као део времена додељеног играчу. Играч мора зауставити свој сат истом руком којом је повукао свој потез. Забрањено је држати прст на дугмету, или „лебдети“ изнад дугмета. Играчи морају прописно руковати сатом. Забрањено је ударати га снажно, подизати га или обарати. Неправилно руковање сатом биће кажњено. Ако играч није способан да користи сат, ту радњу може обављати помоћник којег овласти играч и којег одобри судија. Часовнике ће подесити судија на правичан начин.

У случају потребе да се (привремено) прекине шаховска партија, судија ће зауставити сатове. Играч може зауставити сатове само у случају да тражи помоћ од судије — на пример, када приликом промоције, потребна фигура није доступна. Kада ће привремено прекинута партија бити настављена, одлучиће судија. Ако играч заустави сатове да би затражио помоћ судије, арбитар ће установити да ли је играч имао оправдан разлог за то. Ако је очигледно да играч није имао оправданог разлога за заустављање сата, играч ће бити кажњен.